Gå till innehåll

Polisen

Logo Polisen


Göteborg Hisingen
Inom Göteborg har ett antal områdespoliser varit verksamma och i Backa har Polisen haft sju stycken poliser avdelade för området Hisings Backa.
Tyvärr har Polisens omorganisation inneburit att områdespoliserna inte längre finns kvar. Man har sett att försöket med områdespolis gjort stor inverkan på antalet inbrott under den tid de var aktiva. Nu när inte områdespolisen längre finns kvar som organisation ställs än högre krav på oss själva att vara vaksamma och meddela polisen om något inträffar! En aktiv grannsamverkan, inte bara inom föreningen utan även med andra föreningar i vår närhet, är än mer viktig idag efter det att områdespolisen är borta. Därför är de viktigt att all form av skadegörelse, inbrotts försök, inbrott och liknande anmäls till polisen!

Vid pågående brott ring ALLTID: 112
Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida för detta eller på
telefon 11414
Tips till Polisen lämnas på 11414

Har du varit utsatt för ett brott eller ser något misstänkt i orådet, tveka inte och kontakta polisen. Gör även en "felanmälan" gällande "Grannsamverkan/ Rapport om händelse" till föreningen så att föreningen får reda på vad som sker i orådet och då kan utnyttja områdes bevakningen på ett effektivt sätt!