Gå till innehåll

Ekonomi

Månadsavgiften 2018
Årsavgiften höjs från 2018-01-01 med 4% och blir då 706 kronor pr kvadratmeter och år (i snitt).
Vattenavgiften blir oförändrad, 180 per månad. Vattenmätarna läser av i varje lägenhet under julhelgen och den slutliga regleringen görs på avin för april månad. Varje hushåll betalar alltså för det vatten det förbrukar.

Planerat underhåll under 2018

 • Renovering av gavlar, vindskivor, m m på garage, soprum och förråd.
 •  Underhåll/byte av hängrännor, stuprör och fotplåtar.
 • Åtgärda sprickor på husens "midja".
 • Åtgärda och måla putsgavlarna.
 • Uppgradera yttre miljön, nya träd, m m.
 • ...

Utfört underhåll 2017

 • Rengöring och målning av samtliga tak.
 • Rengöring av samtliga betongväggar och putsgavlar.
 • Uppgradering av taksäkerhet och igensättning av takluckor
 • Renovering av utsatta gavlar (mot söder).
 • Besiktning av samtliga dörrar och fönster.
 • Reparation av skadade dörrar och fönster.