Gå till innehåll

Försäljning och Överlåtelse av bostadsrätt

Försäljning och Överlåtelse
En försäljning eller överlåtelse är i stort sett samma sak. Oavsett om du säljer din bostadsrätt eller överlåter den genom gåva eller arv så är det en del saker man måste tänka på. Den som säljer/överlåter bostadsrätten måste begära utträde ur föreningen samtidigt som den som köper eller övertar bostadsrätten måste ansöka om medlemskap i föreningen. Detta brukar mäklaren hjälpa till med men det är viktigt, framför allt vid överlåtelser genom gåva eller arv, att överlåtare och blivande medlem är på det klara med hur det går till för att inte hamna i en situation som kan vara svår att komma igenom. Oavsett vad som gör att en överlåtelse sker så innebär det ett administrativt arbete för föreningen som är belagd med en avgift.

Här kan öppna ett informationsblad gällande hur överlåtelse av en bostadsrätt i Brf Matrosen hanteras.

Anmälan försäljning / utträde ur förseningen samt ansökan om nytt medlemskap görs vid försäljning av lägenheten tillsammans med mäklare.