Gå till innehåll

Skydd, Säkerhet & Bevakning

Brf Matrosen arbetar aktivt för att vara en trygg plats att bo på.
2014 byttes tex alla fasadbelysningarna ut till LED armaturer. Detta för att de äldre glödlampsmodellerna ofta gick sönder var på det, speciellt utanför ytterdörrarna, kunde bli väldigt mörkt. Det upplevdes av många som otrevligt att komma fram mot sin dörr och inte se vad som dolde sig i mörkret. Under 2015 har även stolpbelysningen på gångbanor och inne på gårdarna förnyats till LED armaturer med bättre hållbarhet och bättre ljus.
Området har även inventerats på "mörka fläckar", ställen där personer rör sig men som idag upplevs som extra mörka. På dessa ställen har belysningen kompleterats för att öka både tryggheten för personer som rör sig där, men även göra det svårare för personer med oärliga avsikter att i skydd av mörkret observera vad som händer i området. För häckar och häckliknande buskar etc. finns det regler om hur höga dessa får bli. Detta för att hålla områdets ytor öppna för att bland annat minska risken att inbrott sker.

Se även undermenyn "Bevakning", "Grannsamverkan", "Områdespolisen" och "Utskick" för mer information.​