Gå till innehåll

Energideklaration

Lag om energideklaration
Enligt lag skall  bostadsrättsföreningar m fl med början 2008 upprätta en energideklaration för varje bostadshus. En energideklaration är giltig i tio år.

Energibesikting
Den första energibesiktning i Brf Matrosen utfördes 2008. En ny besiktning har utförts i januari 2018 av en certifierad energiexpert och registrerats hos Boverket.
Detaljinformation för respektive byggnad finns hos styrelsen.
Här kan du se ett exemplar av en energideklaration.

Vad är en energideklaration?
I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på vad du/fastighetsägaren kan göra för att sänka energikostnaderna. Energideklarationen kan också bidra till en bättre inomhusmiljö och till minskade utsläpp av växthusgaser.

Varför behövs energideklaration?
Syftet är att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning.