Gå till innehåll

Nedladdning av dokument

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING
Här finns de dokument, blanketter och formulär som finns för föreningens medlemmar. Om du saknar/inte hitta någon information, ta då kontakt med styrelsen så hjälper vi dig. Informationen är uppdelad i olika grupper för att lättare hitta till den information man behöver. Därför kan samma information finnas på flera ställen i listan nedan. Detta är gjort med avsikt för att underlätta sökandet av rätt information.


Brf Matrosens Integritetspolicy

Information om värmepannor


Drift/ Renovering/Ombyggnation

Renovera Badrum och kök

Renoveringsarbeten

Ansökan om ändring av lägenhet eller skötselområde


Föreningslokalen

Regler för användning av föreningslokalen Brf Matrosen

Hyresavtal föreningslokalen


Medlemskap, inträde, överlåtelse och information till mäklare och bank

Information till mäklare


Övrigt

Regler för djurhållning

Parkeringsregler

Regler och anvisningar


Avtal:

Försäkringsvillkor
Av föreningen upphandlad bostadsrättstillägg, Försäkringsvilkor Bostadsrättstillägg


Nyhetsbrevet, Matrosbladet

Matrosbladet 2023