Gå till innehåll

Nedladdning av dokument

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING
Här finns de dokument, blanketter och formulär som finns för föreningens medlemmar. Om du saknar/inte hitta någon information, ta då kontakt med styrelsen så hjälper vi dig. Informationen är uppdelad i olika grupper för att lättare hitta till den information man behöver. Därför kan samma information finnas på flera ställen i listan nedan. Detta är gjort med avsikt för att underlätta sökandet av rätt information.


Brf Matrosens Integritetspolicy

Information om värmepannor


Drift/ Renovering/Ombyggnation

Renovera Badrum och kök

Renoveringsarbeten i lägenheten

Ansökan om ändring av lägenhet eller skötselområde


Föreningslokalen

Regler för användning av lokalen

Hyresavtal föreningslokalen


Medlemskap, inträde, överlåtelse och information till mäklare och bank

Information till mäklare - uppdaterad hösten 2023


Övrigt

Regler för djurhållning

Parkeringsregler

Regler och Anvisningar


Avtal:

Försäkringsvillkor
Av föreningen upphandlad bostadsrättstillägg, Försäkringsvilkor Bostadsrättstillägg


Nyhetsbrevet, Matrosbladet

Matrosbladet 2023

Matrosens infoblad Hösten 2023