Gå till innehåll

Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen skall arbeta med att lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten. Styrelsens uppgifter styrs av föreningens stadgar och aktuella lagar och förordningar.

E-postadress till enskild person: förnamn.efternamn@matrosen.se

Susanne Lundberg - Ordförande
Plockerotegatan 359
E-post: susanne.lundberg
Tel: 0706-23 84 45
Anders Hammarstrand - Kassör. sekreterare
Båtsman Kapers Gata 78
E-post: anders.hammarstrand
Tel:
Stefan Josefsson - Ledamot
Plockerotegatan 255
E-post: stefan.josefsson
Tel: 031-52 43 13
Karl-Henrik Gustafsson-Ledamot
Plockerotegatan 391
E-post: karl-henrik.gustafsson
Ann Fagerlund - Ledamot
Plockerotegatan 221
E-post: ann.fagerlund
Johan Sörquist Suppleant
Plockerotegatan 203
E-post: johan.sorquist