Gå till innehåll

Fastighetsskötare

I föreningen bor det personer som hjälper till med fastighetens drift och skötsel.
Då föreningen inte har några fast anställda fastighetsskötare har vi valt att kalla dessa personer för "hustomtar".

Hustomtarna hjälper till med snöröjning, gräsklippning, lättare reparationer på fastigheten, byte av glödlampor, tömning av avfallskorgar, mm.

Hustomtarna arbetar för föreningen mot timersättning.