Gå till innehåll

Stadgar och ordningsregler

Stadgar, Regler och Lagar som gäller i Brf Matrosen

Medlemmarna i en bostadsrättsförening skall årligen välja en styrelse bland medlemmarna, som bl.a. är ansvarig för att föreningens egendom förvaltas, (t.ex. underhåll av fastigheternas utsida, löpande gaturenhållning/ sophämtning o.d.). Styrelsen är också ansvarig för att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt, att redovisningen upprättas enligt lag och att årsredovisning avlämnas, att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret.

Som medlem och andelsägare i föreningen har du både rättigheter och skyldigheter.

Du har rättighet att:

  • deltaga på den årliga föreningsstämman och föra din talan, vara med och besluta i vissa frågor samt i förekommande fall rösta i vissa frågor.
  • framföra åsikter, förslag till förbättringar m.m. till styrelsen (kan göras på årsstämman eller skriftligen per brev som läggs i föreningens brevlåda vid kvartersgården)
  • deltaga vid föreningsdagarna vår och höst då vi gemensamt gör fint i området och åtgärdar mindre underhållsarbeten
  • i övrigt hjälpa till med föreningens angelägenheter (tänk på att föreningen är stor och styrelsen tar tacksamt emot all hjälp)

Du har skyldighet att:

  • betala fastställd medlemsavgift den sista vardagen varje månad
  • underhålla bostaden invändigt
  • underhålla marken runt bostaden (gräsklippning, klippning av häckar o.d)
  • följa bestämmelserna i föreningens stadgar samt de av styrelsen upprättade ordningsregler
  • visa hänsyn till övriga medlemmar och grannar