Gå till innehåll

Ekonomiska rapporter

Det som presenteras här är årsmötesprotokoll, budget och årsredovisning.
Klicka på önskat dokument för att öppna det i ny flik/fönster.


Financial Reports

Presented here are the annual meeting minutes, budget, and annual report. Click on the desired document to open it in a new tab/window.

Verksamhetsåret 2024
Budgetförslag 2024

Verksamhetsåret 2023
Budgetförslag 2023
Årsredovisning Brf Matrosen 2023
Årsmötesprotokoll 2024

Verksamhetsåret 2022
Budget 2022
Årsredovisning Matrosen 2022
Årsmötesprotokoll 2023
Revisionsberättelse Brf Matrosen, 2022

Verksamhetsåret 2021
Budget 2021
Årsredovisning Matrosen 2021
Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsåret 2020
Budget 2020
Underhållsplan 2020
Årsmötesprotokoll 2021 
Årsredovisning Matrosen 2020

Verksamhetsåret 2019
Budget 2019
Årsredovisning 2019
Årsmötesprotokoll-2020

Verksamhetsåret 2018.
Budget 2018
Årsredovisning 2018
Årsmötesprotokoll-2019

Verksamhetsåret 2017.
Årsmötesprotokoll 2018
Budget 2017
Årsredovisning 2017

Verksamhetsåret 2016.
Årsmötesprotokoll 2017
Årsredovisning 2016
Protokoll Extra stämma 2016
Budget 2016

Verksamhetsåret 2015.
Årsredovisning 2015
Årsmötesprotokoll 2016
Protokoll Extra stämma 2015
Budget 2015

Verksamhetsåret 2014.
Årsredovisning 2014
Årsmötesprotokoll 2015
Budget 2014