Gå till innehåll

Planerat underhåll

Planerat och utfört underhåll


Planerat 2020

 • Byte av altan, balkongdörrar
 • Målning av långsidor på gård 8 och 9
 • Målning av alla fristående byggnader
 • Löpande underhåll

Planerat 2018

 • Montering av takfotplåtar
 • Byte/målning av skadade hängrännor och stuprör
 • Reparation av husens ”midja”
 • Plantering av nya träd i området
 • Renovering av paneler och vindskivor på garage och förråd

Utfört 2017

 • Rengöring och skyddsmålning av samtliga tak
 • Rengöring av samtliga betongfasader och putsgavlar
 • Igensättning av 25 tackluckor
 • Nocktätning av alla bostadshus och fristående förråd
 • Uppgradering av taksäkerhet
 • Byte av paneler och vindskivor på utsatta gavlar
 • Reparation av skadade takdelar
 • Besiktning och reparation av dörrar, fönster och balkonger
 • Byte av fotplåtar på garage och förråd.

Utfört 2016

 • Byte av alla takskiveplåtar
 • Löpande byte av utsatta paneler
 • Byte av samtliga dörrar på soprum och förråd
 • Automatisk belysning i soprummen
 • Automatisk belysning i cykelrummen
 • Rensning av de höga hängrännorna
 • Tvätt och rengöring av utsatta fasader och gavlar
 • Översyn av dörrar, fönster och balkonger
 • Byte av fönsterblecken
 • Översyn och reparation av husens ”midja”
 • Uppfräschning av föreningslokalen

Utfört 2015

 • Installation av nya garageportar med portautomatik
 • Utbyte av vindskiveplåtar i samtliga hus
 • Installation av ny stolpbelysning med LED- teknik
 • Komplettering av belysning på "mörka" ställen

Utfört 2014

 • Styrelsen har under hösten besiktigat föreningens fastighet såsom buskar, träd, lekplatser och gräsområden. 2007 gjordes en besiktning av arborist och ett förslag arbetades fram. Mycket av det som utvärderades med arboristen 2007 har ej ännu genomförts. Styrelsen har nu beslutat att anlita LPI Mark & Trädgård att utföra detta arbete under vintern/våren 2014. Dessutom kommer lekplatsen vid föreningslokalen att förnyas under våren.
  Se utskickat material här
 • Fortsättning av byte och justering av vindsluckor på gårdar.
 • Byte av panel på snedtak vid vindsluckor.
 • Byte av dåliga skärmväggar på uteplatserna.
 • Gå över "midjan" på flerbostadshusen mellan våningarna.
 • Byte av vindskivsplåt och viss midjeplåt.

Utfört  2013

 • Spolning av kök- och badrumsavlopp.
  För att följa en del i vår underhållsplan skall vi spola våra ledningar i kök och badrum. Det betyder att Västsvenska Spol kommer med sin bil och skall in i alla lägenheter på gård 5 med start måndagen den 2/9 från ca kl 08.00 och då skall de börja hos på 263 och går högervarvet och avslutas hos på 235.
  Det tar ca 20-30min/läg men det gäller och vara hemma när de kommer. Har ni problem att lösa detta får ni lämna nyckel till grannen så vi kan få med alla lägenheter denna dag för att hålla priset nere.
  Det väldigt viktigt att det plockas rent under diskbänken och inne på toaletten så de kommer åt vattenlås och brunnar.
  Måndagen 9 september - Gård 6 PG 265-303.
  Måndagen 16 september - Gård 7 PG 305-331.
  Måndagen 23 september - Gård 8 PG 333-363.
  Måndagen 30 september - Gård 9 PG 365-391.
  Måndagen 7 oktober - Gård 1 BK 76-110.
  Måndagen 14 oktober - Gård 2 BK 40-78.
  Måndagen 7 oktober - Gård 3 BK 4-38.
 • Fortsättning av byte och justering av vindsluckor på 5 gårdar.
 • Byte av panel på snedtak vid vindsluckor.
 • Byte av dåliga skärmväggar på uteplatserna.
 • Gå över "midjan" på flerbostadshusen mellan våningarna.
 • Byte av vindskivsplåt och viss midjeplåt.

Utfört 2012

 • Bytt och justerat vindsluckor på 4 gårdar.
 • Reparerat två vattenläckor yttertak.
 • Renoverat föreningslokalen.
 • Gallrat stora häcken utmed Plockerotegatan.