Gå till innehåll

Revisorer

Vid årsmötet 2020 valdes JPA Revision AB med Sebastian Hansson som huvudansvarig revisor.

Revisor
Sebastian Hansson, Revisor
JPA Revision AB

At the annual meeting in 2020, JPA Revision AB was elected with Sebastian Hansson as the principal auditor.