Gå till innehåll

Drift och Skötsel instruktioner

Här finns de Drift- och Skötselinstruktioner som gäller för Brf Matrosen. De är till för att du lättare skall få en inblick i hur saker och ting fungerar och hur ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och medlem ser ut.
Drift och skötselinstruktioner

Här finns en blankett för att söka olika tillstånd hos styrelsen för att utföra vissa ändringar och åtgärder. Klicka på blanketten, fyll sedan i den och lämna in den i föreningens postlåda vid Blå huset.
Ansökan ändring av bostadsrätt

Here are the Operation and Maintenance Instructions applicable to Brf Matrosen. They are provided to give you a better understanding of how things work and the division of responsibilities between the housing association and its members.

Operation and Maintenance Instructions

Here is a form for applying for various permits from the board to carry out certain changes and actions. Click on the form, fill it out, and then submit it in the association's mailbox at the Blue House.

Application for alteration of condominium