Gå till innehåll

Drift och Skötsel instruktioner

Här finns de Drift- och Skötselinstruktioner som gäller för Brf Matrosen. De är till för att du lättare skall få en inblick i hur saker och ting fungerar och hur ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och medlem ser ut.
Drift och skötselinstruktioner

Här finns en blankett för att söka olika tillstånd hos styrelsen för att utföra vissa ändringar och åtgärder. Klicka på blanketten, fyll sedan i den och lämna in den i föreningens postlåda vid Blå huset.
Ansökan ändring av bostadsrätt