Gå till innehåll

Välkommen till Brf Matrosen!

Vi har nu bytt försäkringsbolag från IF till Länsförsäkringar. IF har gjort en höjning med 40% av vår försäkringspremie. Höjningen är för att vi har haft en hel del vattenskador vilket har gjort att försäkringspremien höjdes kraftigt. Vi fick bättre pris och till viss del nya villkor och hos Länsförsäkringar därav ett byte.

Från och med årsskiftet är det ett nytt telefonnummer för skadedjursbekämpning.

Ring, SIVAB Skadedjursbekämpning i Väst, telefonnummer: 0101 729729

Hälsningar Styrelsen


Hej

En miss från Riksbyggen har gjort att en höjninga av hyran råkade bli 5% istället för 2%.

Vi ber så mycket om ursäkt för detta. 

Riksbyggen löser detta på följande vis:

Januari-avin betalas som den är, med 3% för mycket. Februari-avin kommer att ha rätt avgift, men med ett avdrag för det som varje medlem betalade för mycket månaden innan. Från och med mars kommer det rulla på som vanligt.  

Med vänlig hälsning,

Styrelsen och Riksbyggen 


Hyran kommer att höjas 1/1-2024 med 2%

_____________________________________________________________________________________

Regler för fågelmatning 

Det anmäls ofta till Anticimex att råttor och möss förekommer i närheten av bostadshusen.
En bidragande orsak är att en del boende sätter upp fågelbord, fågelmatautomater, talgbollar, mm. En del av fågelmaten hamnar sedan på marken och lockar till sig råttor och andra skadedjur. 

Det är därför förbjudet att placera ut någon form av matstationer för fåglar eller lägga ut fågelmat inom Matrosens område.

Ta gärna en promenad in i skogen och mata våra vänner där. 


Tänk på att Grannsamverkan!

Hjälp varandra när ni åker iväg på semester, så att det ser ut som grannen är hemma.
Polisen och försäkringsbolag påpekar ständigt att höga, täta häckar är det bästa inbrottstjuvarna vet, då kan de verkligen jobba helt ostört. Häckarna i vårt område får vara max 110 cm höga.


Tänk på att man inte får köra in på gårdarna mer än att lasta ur och lasta in.
Parkering på gårdarna  är absolut förbjudet!


Badtunna eller spa anläggning får inte uppföras på eget eller föreningens skötselområde utan styrelsens tillstånd.


Vi har haft en del stölder i vårt område. Vi ber alla att vara uppmärksamma!

______________________________________________________________________________

Tänk på att

sortera era soppor, vi har två sorteringsstationer i vårt område.

lämna inte framme fröer eller annat som lockar till sig möss och råttor. Vi har problem i området med skadedjur och alla behöver hjälpas åt att minimera deras besök i våra garage och på våra uteplatser.

att inte låta husdjur springa i vårt område utan koppel. Se gärna i våra regler och anvisningar om vad som gäller när man har husdjur.


Frågor eller funderingar maila till info@matrosen.se

Motioner till årsmöte 2024 ska senast lämnas in senast 1 februari 2024


Nu kan man som boende i Matrosen ladda sin elbil (laddhybrider och rena elbilar) vid gård 2 på Båtsman Kapers gata och vid gård 7, Plockerotegatan. Kort för att ladda sin bil, köper man hos styrelsen till ett pris av 500 kr. Mejla styrelsen på info@matrosen.se  Att ladda sin bil kostar just nu 4 kr/kwh inkl imd skatt på 25%. (ev förändring priset följer marknaden) 

Egen sladd medtages, det är inget som föreningen bidrar med.
Fakturering av laddning sker via hyresavin varje kvartal.

Ni som nyttjar tjänsten kan få tillgång till att se er förbrukning direkt i telefonen. Kontakta Anders H för att få access. 

OBS! Det är absolut förbjudet att ladda en elbil eller hybridbil i befintliga eluttaget i garaget då det utgör en allvarlig brandfara. 


På grund av ökade priser på vattnet, behöver vi höja vatten

 á contot från 160 till 200 kr per månad från 1/1 2023. Sedan tillkommer det moms  på beloppet.

Regleringen för 2022 kommer på april hyran och även den retroaktiva höjningen från 1 januari.

Du betalar endast för det vatten som du förbrukar. Avläsning sker i december månad.

Hälsningar Styrelsen                                                 


Angående parkering på gårdarna

Enligt Brf Matrosens skötsel regler står det:

Bilar skall alltid i första hand parkeras i garage. Föreningen disponerar 88 parkeringsplatser avsedda för boende med flera bilar och för besökare. 

Reglerna för P-platserna framgår av skyltarna vid infarten till området. 

Inne på gårdarna är endast på- och avstigning samt lastning och lossning tillåten.

Om du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten kan den flyttas.

Inga bilar får parkera på gården. Hemtjänst samt utryckningsfordon måste ha fri lejd på varje gård. 


Hyreshöjningen för år 2023 kommer att bli 1%

                                                                   Hälsningar Styrelsen


Brf Matrosen ligger i Backatorp, omgiven av skog och strövområden. På bekvämt avstånd finns Selma Lagerlöfs Torg med butiker, apotek, bibliotek, kulturhus, vårdcentral, BVC, skolor m.m. På andra sidan E6 an ligger Bäckebols köpcentrum med byggvaruhandel, matvaruhandel, sportaffärer, systembolag och mycket annat.

I närområdet finns även två golfklubbar - Albatross golfklubb och St. Jörgens golfklubb.

Strax utanför Matrosens fastighet finns en friskola med klasser från F-6 och ytterligare en liten bit bort finns en kommunal förskola för åldrarna 1-6 år.

Centrala Göteborg ligger endast 9 km från Backatorp och nås enkelt med buss, bil eller cykel.

Snabbfakta
Föreningen består av 150 lägenheter fördelade på flerfamiljshus och småhus.
Lägenheternas storlek varierar mellan 62 m2 till 120 m2.  Det finns 2 rok till 4 rok. Alla lägenheter har garage i länga med timer för motorvärmare. Föreningslokalen, som ligger centralt i området, rymmer samlingslokal och föreningsexpedition.
Här finner ni original broschyren Bofakta BrfMatrosen-1989.

Utemiljö
I Backatorp finner du skogsområden precis utanför området det finns också en sporthall fylld med aktiviteter som drivs av Backatorps IF. Genom Backatorp slingrar sig även ett motionsstråk - "Hälsans stig".

Föreningsdagar
2 ggr varje år anordnas föreningsdagar då vi gemensamt gör det fint i området och avslutar arbetsdagen med kaffe och korvgrillning. Ibland anordnas även pubkvällar för medlemmarna.