Gå till innehåll

Nyhetsbrev och informationsutskick

Nyhetsbrev
Styrelsen ger ut ett nyhetsbrev, Matrosbladet, till boenden i föreningen.
Målet är att Matrosbladet delas ut 2 gånger om året.
Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet är tillgängliga på sidan nedladdning av dokument.