Gå till innehåll

Nedladdning av dokument

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING
Här finns de dokument, blanketter och formulär som finns för föreningens medlemmar. Om du saknar/inte hitta någon information, ta då kontakt med styrelsen så hjälper vi dig. Informationen är uppdelad i olika grupper för att lättare hitta till den information man behöver. Därför kan samma information finnas på flera ställen i listan nedan. Detta är gjort med avsikt för att underlätta sökandet av rätt information.


Brf Matrosens Integritetspolicy

Brf-Matrosen Integritetspolicy - Utgåva 1.


Drift/ Renovering/Ombyggnation


Föreningslokalen


Medlemskap, inträde, överlåtelse och information till mäklare och bank


Övrigt


Grannsamverkan, utskick till medlemmar

För att ladda ner utskick som gjorts, gå till sidan Grannsamverkansutskick


Avtal:

Försäkringsvillkor
Av föreningen upphandlad bostadsrättstillägg, Försäkringsvilkor Bostadsrättstillägg


Nyhetsbrevet, Matrosbladet