Gå till innehåll

Grannsamverkan

grannsamverkan

Brf Matrosen är delaktiga i Grannsamverkan i Backatorp tillsammans med flertalet andra bostadsrätts och samfällighetsföreningar i området.
Hos polisen finns en utsedd kontaktperson för grannsamverkans frågor och information sänds vid behov ut till medlemmar inom grannsamverkan. Det kan handla om förebyggande arbete för att minska riskerna för inbrott eller skadegörelse men även mera akut information om tex indikationer finns att det är någon viss typ av brott väntas öka i det lokala området.
I styrelsen för Brf Matrosen finns en huvudansvarig för grannsamverkan inom föreningen. Har du frågor om grannsamverkan eller andra funderingar på skydd, säkerhet, bevakning etc.  i föreningen, nås de ansvariga för grannsamverkan på mailadressen: security"snabel a"matrosen.se

Vad är Grannsamverkan?
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Källa: https://www.samverkanmotbrott.se/