Ekonomiska rapporter

Det som presenteras här är årsmötesprotokoll, budget och årsredovisning.
Klicka på önskat dokument för att öppna det i ny flik/fönster.

Verksamhetsåret 2019
Budget 2019

Verksamhetsåret 2018.
Budget 2018

Verksamhetsåret 2017.
Årsmötesprotokoll 2018
Budget 2017
Årsredovisning 2017

Verksamhetsåret 2016.
Årsmötesprotokoll 2017
Årsredovisning 2016
Protokoll Extra stämma 2016
Budget 2016

Verksamhetsåret 2015.
Årsredovisning 2015
Årsmötesprotokoll 2016
Protokoll Extra stämma 2015
Budget 2015

Verksamhetsåret 2014.
Årsredovisning 2014
Årsmötesprotokoll 2015
Budget 2014

Verksamhetsåret 2013.
Årsredovisning 2013
Årsmötesprotokoll 2014
Budget (Ej tillgänglig elektroniskt)

Verksamhetsåret 2012.
Årsredovisning 2012
Årsmötesprotokoll 2013
Budget 2012

Verksamhetsåret 2011.
Årsredovisning 2011
Årsmötesprotokoll 2012
Budget 2011

Verksamhetsåret 2010.
Årsredovisning 2010
Årsmötesprotokoll 2011
Budget 2010

Verksamhetsåret 2009.
Årsredovisning 2009
Årsmötesprotokoll 2010
Budget 2009