Gå till innehåll

Nedladdning av dokument

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING
Här finns de dokument, blanketter och formulär som finns för föreningens medlemmar. Om du saknar/inte hitta någon information, ta då kontakt med styrelsen så hjälper vi dig. Informationen är uppdelad i olika grupper för att lättare hitta till den information man behöver. Därför kan samma information finnas på flera ställen i listan nedan. Detta är gjort med avsikt för att underlätta sökandet av rätt information.
Brf Matrosens Integritetspolicy Brf-Matrosen Integritetspolicy - Utgåva 1.
Drift/ Renovering/Ombyggnation
Föreningslokalen

Medlemskap, inträde, överlåtelse och information till mäklare och bank
Övrigt
Grannsamverkan, utskick till medlemmar
För att ladda ner utskick som gjorts, gå till sidan Grannsamverkansutskick
Avtal:

Försäkringsvillkor
Av föreningen upphandlad bostadsrättstillägg, Försäkringsvilkor Bostadsrättstillägg


Nyhetsbrevet, Matrosbladet