Gå till innehåll

Revisorer

Vid årsmötet 2019 valdes Adrian & Partners AB med Helena Adrian som huvudansvarig revisor.

Revisor
Helena Adrian, Revisor
JPA Revision AB

Helena Adrian är auktoriserad revisor, delägare och har 28 yrkesverksamma år på revisionsbyrån. Helena är specialiserad inom skatte- och bolagsrätt och arbetar utöver revision med företagsomstruktureringar. Hon är ledamot i FAR SRS skattekommitté samt vice ordförande i FAR SRS revisionskommitté. Helena är även, av Regeringen, förordnad ekonomisk expert i Tings- och Hovrätterna i Västra Sverige.