Revisorer

Vid årsmötet 2019 valdes Adrian & Partners AB med Helena Adrian som huvudansvarig revisor.

Revisor
Helena Adrian, Revisor
Adrian & Partners
Helena Adrian är auktoriserad revisor, delägare och har 28 yrkesverksamma år på revisionsbyrån. Helena är specialiserad inom skatte- och bolagsrätt och arbetar utöver revision med företagsomstruktureringar. Hon är ledamot i FAR SRS skattekommitté samt vice ordförande i FAR SRS revisionskommitté. Helena är även, av Regeringen, förordnad ekonomisk expert i Tings- och Hovrätterna i Västra Sverige.