Gå till innehåll

Parkering

Angående parkering på gården

Enligt Brf Matrosens skötsel regler står det:

Bilar skall alltid i första hand parkeras i garage. Föreningen disponerar 88 parkeringsplatser avsedda för boende med flera bilar och för besökare. 

Reglerna för P-platserna framgår av skyltarna vid infarten till området. 

Inne på gårdarna är endast på- och avstigning samt lastning och lossning tillåten.

Om du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten kan den flyttas.

Inga bilar får parkera på gården. Hemtjänst samt utryckningsfordon måste ha fri lejd på varje gård.