Gå till innehåll

Den 1 januari 2023 började den nya bostadsrättslagen att gälla. Viktiga lagändringar har skett som direkt träffar verksamheten i befintliga bostadsrättsföreningar. Förändringarna i lagen har skett för att bland annat närmare reglera vad som gäller vid renovering och ombyggnation i en bostadsrätt. Ändringarna ger bostadsrättsföreningen t ex kraftigt stärkta möjligheter att hindra bostadsrättshavare från att göra omfattande förändringar i sina lägenheter. Bostadsrättshavares intresse för att renovera och bygga om är något som vållat stora problem för många föreningar på senare år. Även rösträtt för medlemmar berörs av lagändringarna, liksom regleringen för bostadsrättsföreningar under bildande.
ÄNDRING AV LÄGENHET
Ändring av lägenhet, nya 7 kap. 7 § bostadsrättslagen
Med nya bestämmelsen blir det svårare för bostadsrättshavaren att göra ändringar i sin lägenhet utan föreningens tillstånd genom att listan med åtgärder som inte får genomföras utan styrelsens tillstånd utökas och preciseras. En medlem får med nya lagstiftningen varken nyinstallera eller ändra anordning för ventilation, eldstad eller rökkanal eller utföra annan åtgärd som har påverkan på brandskyddet.
Med den nya lagstiftningen ges föreningen även rätt att säga nej till en åtgärd som innebär att en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden ändras.
Sedan tidigare gäller att föreningen kan neka tillstånd endast om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut kan han eller hon nu begära att hyresnämnden prövar frågan. Men om medlemmen gör åtgärderna ändå, så kan bostadsrätten förverkas och bostadsrättshavarens ställning försvagas därmed i förhållande till tidigare bestämmelse.
Tumregeln är numera att föreningen kan säga nej till ändring, men det finns en del att tänka på.

EN MEDLEM EN RÖST

En medlem en röst, nya 9 kap. 14 § bostadsrättslagen

Om du skulle få problem med skadedjur, såsom råttor eller annan ohyra i din lägenhet eller biutrymmen skall du omedelbart anmäla detta till SIVAB. Även till föreningen på felanmalan@matrosen.se

Vi har avtal med Länsförsäkringar from 1/1-24

SIVAB Skadedjursbekämpning i Väst, telefonnummer: 0101 729729

Uppge att det gäller Brf Matrosen, vem du är och vilken adress det gäller.

Nu kan du som boende ladda ner ditt lägenhetsutdrag i Mitt Riksbyggen och/eller välja att få det skickat till din registrerade e-postadress. 

Lägenhetsutdraget innehåller samtliga uppgifter som krävs enligt bostadsrättslagen och kan användas i dialog med exempelvis banker. Det finns alltid tillgängligt att hämta via både Mitt Riksbyggen och appen Mitt boende, du kan välja att antingen ladda ner eller få det skickat till dig via e-post. 

Du hittar sidan Lägenhetsutdrag under fliken Min bostad i menyn på Mitt Riksbyggen. 

Hej alla boende i Brf Matrosen.

Nu kommer den tid då det växer och knakar i våra rabatter. Det är grönt och fint och ser prydligt och välkomnande ut.  Vi vill då påminna om att häckar inte får vara högre än 110 cm. Bara fristående buskar eller träd får vara högre. Polisen och försäkringsbolag påpekar ständigt att höga, täta häckar är det bästa inbrottstjuvarna vet, då kan de verkligen jobba helt ostört. Samt att höga häckar kan vara en trafikfara om barn springer/cyklar rätt ut i gatan. De allra flesta sköter sina skötselområden enligt föreningens regler. 

Man får lov att installera en fällbarvattenutkastare för att samla in regnvatten. I vattnet som samlas ska man droppa några droppar diskmedel för att inte myggor och andra smådjur ska kunna lägga ägg.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ta bort tunnan om den inte sköts av medlemmen.

Installationen görs av medlemmen.

Om du behöver skicka tillbaka ett paket kan du nu göra din retur i våra paketboxar – när som helst på dygnet det passar dig. Lika smidigt och flexibelt som det var att hämta ut paketet. Boka din paketboxretur i PostNord App.  

Returnera ditt paket i en paketbox i några enkla steg: 


• Förbered ditt paket med att sätta på retursedeln. Har du ingen, kontakta e-handlaren.
• Öppna PostNord App. Gå in under Skickar, välj paket och klicka på Hitta inlämningsplats.
• Välj paketbox och önskad storlek på facket.
• Skanna retursedeln på paketet så bokas ditt fack.
• Du har 30 minuter på dig att lämna in paketet i paketboxen, som du öppnar med PostNord App.

Hinner du inte lämna paketet inom 30 minuter går det förstås att boka igen, eller lämna in hos ett ombud. I PostNord App kan du följa din retur hela vägen tillbaka till e-handlaren.