Nyhetsbrev och informationsutskick

Nyhetsbrev
Styrelsen ger ut ett nyhetsbrev, Matrosbladet, till boenden i föreningen.
Målet är att Matrosbladet delas ut 2 gånger om året.
Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet är tillgängliga på sidan nedladdning av dokument.

Elektroniska informationsutskick
Länk till formulär för registrering av E-Information
Föreningen arbetar med att, på sikt, kunna skicka den mesta informationen till medlemmarna elektroniskt via e-post. Detta för att informationen skall komma medlemmarna till del snabbare och för att spara tid för styrelsemedlemmarna som ombesörjer både tryckning och distribution. Föreningen kommer även kunna spara in på kostnader för upptryckning av informationen. Därför vädjar vi till samtliga medlemmar som har tillgång till en e-post adress att registrera sig för att ta emot elektronisk information.

Det finns två alternativ att välja på nedan vad det gäller vilken information som kommer skickas till dig.

"Viktig information och övriga skrivelser" innebär den typ av information som tidigare delats ut i brevlådorna och anslagits vid soprummen. Tex. Information från grannsamverkan, information från styrelsen. Information om kommande arbeten som sker på fastigheten etc.

"All elektronisk information" innebär att du, utöver "Viktig information och övriga skrivelser", även får ett e-post meddelande (max en gång per dygn) då nyhetsflödet på hemsidan www.matrosen.se uppdaterats. (Sker ingen uppdatering av nyhetsflödet sänds inte heller detta mail ut). Välj detta alternativ om du vill vara säker på att ingen information missas.
OBS! Inlägg på Facebook genererar inte något utskick!

Länk till formulär för registrering av E-Information