Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen skall arbeta med att lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten. Styrelsens uppgifter styrs av föreningens stadgar och aktuella lagar och förordningar.

Styrelsens sammansättning från 2019-04-29
E-postadress till enskild person: förnamn.efternamn@matrosen.se


Susanne Lundberg - Ordförande
Plockerotegatan 359
E-post: susanne.lundberg
Tel: 0706-23 84 45


Kristina Carlsson - Sekreterare
Plockerotegatan 207
E-post: kristina.carlsson


Claes Telning - Kassör
Plockerotegatan 383
E-post: claes.telning
Tel: 031-52 30 82


Stefan Josefsson - Ledamot
Plockerotegatan 255
E-post: stefan.josefsson
Tel: 031-52 43 13


Anders Hammarstrand - Ledamot
Båtsman Kapers Gata 78
E-post: anders.hammarstrand
Tel:


Jonathan Lundin Suppleant
Båtsman kapers gata 22
E-post: jonathan.lundin
Tel:


Thorbjörn Gustafsson - Suppleant
Plockerotegatan 303
E-post: thorbjorn.gustafsson
Tel:


Ann Fagerlund - Suppleant
Plockerotegatan 221
E-post: ann.fagerlund
Tel: