Gå till innehåll

VINTERN ÄR HÄR!

Under städdagen har vi ställt ut nya sand/flislådor och kompletterat så att varje gård har nu sin egen. Ytterligare en låda står nära busshållplatsen Båtsman Hisings, den gångvägen kan vara förrädisk vintertid.
Bra om vi kan hjälpas åt att, vid halka, sprida ut flis på utsatta ställen och därmed förebygga fallolyckor. Föreningens traktor med spridare tar tid att köra runt och då kan det vara för sent.
Traktorn kommer inte heller åt överallt där flis behövs.
Din hjälp är uppskattad!
Styrelsen

karta-flislador-bild