Gå till innehåll

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 15 augusti 2016.

Har du en fråga som du vill att styrelsen skall behandla, lägg din skrivelse i brevlådan vid föreningslokalen "Blå huset". Glöm inte att ange namn och adress.