Gå till innehåll

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 13 juni 2016, kl.18

Har du någon fråga du vill skall tas upp av styrelsen, lägg den i brevlådan vid föreningslokalen Blå huset. Glöm inte att ange namn och adress.