Gå till innehåll

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte hålls 14 november.
Vill du ha en fråga behandlad vid mötet, lägg din skrivelse i föreningens postlåda vid Blå huset.
Glöm inte att ange din adress och att skriva under.
Styrelsen