Gå till innehåll

Information om kommande underhållsarbeten

Underhållsarbeten
Som en del av underhållsarbetet i Matrosen har styrelsen slutit avtal med firman Taktvättarna AB om att rengöra och skyddsmåla samtliga tak inom föreningen, rengöra samtliga fasader och montera nödvändig säkerhetsutrustning (snörasskydd, stegjärn, mm).

Vad skall göras?
I grova drag kommer arbeten att utföras så här:
- Säkerhetsutrustning monteras
- Taken rengörs med högtryck från mossa och alger, därefter behandlas de med ett    miljövänligt algdödande medel. Slutligen målas taken med två lager specialfärg.
- Samtliga fasader rengörs, med olika metoder för betong resp. puts och eventuella    skador lagas.

Hur länge skall arbeten pågå?
Det är en stor yta (20 500 m2 tak) som skall behandlas och arbetet är mycket beroende av bra väder så arbeten beräknas pågå till september 2017. Arbetet bedrivs måndag – fredag.
Varje gård kommer att beröras under ca två veckor (beroende på vädret).

När och var börjar det?
För att vinna tid kommer arbetet att påbörjas redan under mellandagarna 27, 28, 29 och 30 december med högtrycksrengöring av taken endast på garage och soprumgård 7, 8 och 9.

Arbetet återupptas efter helgerna 9 januari med högtrycksrengöring av taken även på bostadshusen. Arbetet kommer att ske i ordningen: gård 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Målningen av taken kräver torrt och milt väder och kan därför inte utföras före mitten av april – maj.

Information
Styrelsen kommer att informera fortlöpande via utskick i brevlådor, anslagstavlorna, föreningens hemsida och Facebook.

Taktvättarna AB kommer att informera de berörda boende genom meddelande i brevlådan innan arbetet sätts igång. De informera också om kontaktpersoner på plats och ger råd om vad de boende skall tänka på.

Parkeringsplatserna
Under den tiden, oftast en dag, då arbetet pågår på en byggnad kommer p-platserna i närheten utomhus att spärras av. Detta för att undvika skador på bilarna. Bilarna i garagen påverkas inte.

De tre parkeringsplatserna närmast föreningshuset på gård 9 kommer att spärras av permanent under hela perioden arbeten pågår. Dessa platser skall användas av Taktvättarna AB för uppställning av utrustning och material.

Störningar
Styrelsen och Taktvättarna kommer att göra allt vi kan för att arbetet skall löpa smidigt och problemfritt. Vi ber om överseende med eventuella störningar och hoppas på gott samarbete med att genomföra denna stora och för föreningen viktiga underhållsinsats.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Matrosen