Gårdsombud

Gårdsombud
På varje "gård" finns ett gårdsombud. Ombuden är gårdens kontaktperson för styrelsen och kan hjälpa till med råd och information om du undrar över något.

BK = Båtsman Kapers gata
PG = Plockerotegatan


Gård 1      
BK 76-110
Helene Åkerblom
BK 102

Gård 2    
BK 40-74
Andreas Friberg
BK 72

Gård 3     
BK 4-38
Admir Basovic
BK 38
Tel 073-5073604

Gård 4      
PG 201-231
Ann Fagerlund
PG 221
Tel 031-52 95 65
070-3349321
Gård 5     PG 233-263
Eva Widek
PG 257
Tel 070-3144619
Gård 6    PG 265-303
Rosie Sällström
PG 285
Tel 031-52 77 55
Gård 7      PG 305-331
Emil Karlsson
P-G 325

Gård 8      
PG 333-363
Barbro Adolfsson
P-G 345
Tel 070-8375785
Alt. Tel 073-8281664
Gård 9     PG 365-391
Pia Reijer
P-G 373
Tel 070-716 99 54