Gå till innehåll

Extra föreningsstämma, en påminnelse

Du glömmer väl inte extra föreningsstämman, lördag 11 juni, kl. 17.                     Föreningslokalen Blå huset, Plockerotegatan 393

Ärende som skall behandlas                                                                                               Vid den ordinarie föreningsstämman 16 april 2016 beslutade stämman att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring.  För ändringar av stadgarna krävs det dock två stämmobeslut.

Extrastämman är kallad för att, för andra gången, besluta om styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

Välkommen
Styrelsen