Gå till innehåll

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma
Söndagen 5 februari 2017, kl.17.00
Föreningslokalen, Blå huset, Plockerotegatan 393
 
Kallelsen med dagordning, förslag, mm utdelas i brevlådorna idag 20 januari.
 
Ärenden som skall behandlas
1 juli 2016 beslutade riksdagen om ändringar i Bostadsrättslagen. Några av dessa ändringar skall vara införda i föreningens stadgar senast 1 juli 2017.
 
Informationsträff
Direkt efter extra stämman kommer styrelsen att informera om pågående och planerade underhåll, föreningens ekonomi, mm. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och lämna förslag till styrelsen.
Välkommen !
Styrelsen, Brf Matrosen