Gå till innehåll

Boka höstens städdag!

Höststädagen 2015
Den 24:e oktober träffas vi igen ute på gårdarna och gemensamt hjälps åt att snyggatill i området inför vintern.
Som vanligt hoppas vi på att så många som möjligt kan vara med och som vanligt träffas vi alla vid föreningslokalen för korv, kaffe och trevliga samtal med grannarna!

Varmt välkomna!

Kallelse kommer även delas ut i brevlådorna och anslås på anslagstavlorna!